بریده کتاب
ماجرای نحسی یک آخوند!

ماجرای نحسی یک آخوند!

راننده ماشین به حاج شیخ عباس قمى گفت: اگر می‌دانستم تو را اصلاً سوار نمی‌کردم، نحسى قدم تو بود .

حکم نماز خواندن زن با بلوز و شلوار

حکم نماز خواندن زن با بلوز و شلوار

اگر زن بلوز و شلوار یا لباسی به تن کند که باعث جلب توجه نامحرم شود یا به گونه‌ای باشد که برجستگی‌های بدن در آن پیدا و تحریک کننده باشد، باید ...

ماجرای آب حوض کشی شهید مدرس!

ماجرای آب حوض کشی شهید مدرس!

قاعده و طبیعت دنیا چنین است که هر کس سعی و تلاش بیشتری داشته باشد چه در مادیات و چه در معنویات، سرمایه و توشه بهتری نسبت به افراد کم تلاش جمع خواهد کرد و هنگامی‌که انسان با زحمت و مشقت به متاعی رسید، قدر آن را بیشتر می‌داند.


عکسخانه